Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Незаети бройки по специалности след завършен 7 клас – І етап за учебната 2019/2020 година

Незаети бройки по специалности след завършен 7 клас – І етап за учебната 2019/2020 година в ПГТО „Добри Желязков” гр. Сливен както следва:

Специалност „Моден дизайн”:
свободни места – 2
Специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия”:
свободни места – 4
Специалност „Предачно производство”:
свободни места – 13
Специалност „Тъкачно производство”:
свободни места – 21
Специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”:
свободни места – 15