Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Безплатни курсове по изобразително изкуство

За специалност “Моден Дизайн” след завършен 7 – ми клас

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СРОК 09.05-15.05.2012 год.

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ОТ 08.05.2012 год. В ПГТО “ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 04.06.2012 год.

------------------------

За специалност “Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия” след завършен 7 – ми клас

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – СРОК 09.05-15.05.2012 год.

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – ОТ 08.05.2012 год. В ПГТО “ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ”

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО – 04.06.2012 год.