Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Скъпи ученици, ръководството и учителите на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен ви уведомяват, че учебна година 2019/2020 ще бъде открита на 16.09.2019 година (понеделник) в 9.30 часа в двора на гимназията.
Присъствието и празничното настроение са задължителни!!!