Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Текс Тейлър Експо 2019 – гр. Пловдив

ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен като изложител на международното изложение за текстил и мода „Текс Тейлър Експо 2019“ – гр. Пловдив.

Участие в взеха инж. Антоанета Колева, инж. Ташка Колева и техните възпитанички Таня Митева и Димитра Георгиева“ от 12 клас.