Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на Толерантността

От незапомнени времена дълбокото уважение и доверие на приятел е вероятно най-удовлетворяващото нещо в живота.
Ден на Толерантността бе проведен в нашето училище с музика, танци и плакати с послания.
С представител от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни гр. Сливен в рамките на две седмици с превантивна цел се осъществи „Програма за превенция на насилието и агресията сред подрастващите.
Толерантност е да уважаваш другите.
Толерантност е да приемаш различията.
Нека бъдем по-добри и да вярваме в добрите приятели!
Нека се грижим един за друг.