Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА”

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАДИ ТАЛАНТИ В МОДАТА” 2019/2020 учебна година

Организатор: Министерство на образованието и науката
Партньори: Национална асоциация на училищата по мода
РОДИНА – ХОЛДИНГ АД

ЕТАПИ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Първи кръг – училищен. Срок на провеждане - до 10.02.2020 година
2. Втори кръг – национален.

Срок на провеждане – 27-29.04.2020 година.
Място на провеждане – гр. Попово, обл. Търговище.
Училище домакин: Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово

ФОРМАТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО
1. Училищен кръг
Училищният кръг на състезанието се провежда в две категории:
Категория 1: „Художествена скица“ на тема „Сезони“ съгласно общите изисквания в т. V, изработена с цветни моливи, на офсетов картон (кадастрон) в мащаб 1:3 по шаблоните от Приложение 1.
Категория 2: „Сръчни ръце“ - изработване на външно пришит джоб – практическа задача за изработване на два джоба - от памучен плат и от сатен, като състезателните варианти са представени в Приложение 2.

За повече информация се обърнете към: инж. А. Колева, инж. Т. Колева и В. Петров

Файлове към новината

Приложение 1
Приложение 2
Регламент