Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Родителската среща

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява родителите на учениците от 8 д, 10а и 10 б клас, че ще се проведе родителската среща на 16 януари 2020 година /четвъртък/ от 16.00 часа
Присъствието е задължително!