Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Откриване на учебната 2013/2014 година

Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – Сливен поздравява сливенската общественост с началото на учебната 2013/2014 година. Темата за 130 годишнината от създаването на училището бе водеща в тържественото откриване и намери съществено място в словото на директора – инж. Даниела Караманова. В този дух бяха и поздравителните слова на почетните гости:
г-н Иван Славов – зам.кмет „Хуманитарни дейности” в община Сливен;
г-н Марин Кавръков – председател на Инициативния комитет за честванията на 130 годишнината;
г-жа Мария Петрова – старши експерт в РИО на МОН – Сливен;
Към топлите и прочувствени думи се прибавиха поздравителните слова на: кмета на община Сливен – инж. Кольо Милев и
г-жа Бисерка Василева – началник РИО на МОН – Сливен
г-ца Десислава Танева – народен представител в- ПП Герб
г-н Деян Дечев в- председател на ОбС на БСП – Сливен – народен представител от КБ