Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Антистрес стая

През настоящата учебна година в гимназията бе обособена Антистрес стая.
Част от уредите – електронен дартс, маса за канадска борба и боксова круша са финансирани със средства от дейността на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни гр. Сливен.
Стая на гнева – това е един нов начин да счупим стреса и напрежението. Всъщност нашите ученици не посещават стаята толкова заради стреса, колкото заради приятните преживявания в нея.
Докато не го изпитате, няма как да разберете чувството, което се изпитва дори да ти разказват.