Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Неучебни дни

Във връзка със съобщение на РУО – Сливен, ръководството на ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява учениците, че от 29 януари до 07 февруари 2020 година включително са обявени за неучебни дни, поради висока заболеваемост от остри респираторни заболявания и грип.
Учебните занятия ще бъдат възстановени на 10 февруари 2020 година