Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Покана

Ръководството на Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен уведомява всички родителите на учениците от гимназията, че на 18 февруари 2020 година /вторник/ от 17.00 часа ще се проведе родителската среща
Присъствието е задължително!