Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Кампания „Да помогнем на Ники“

Училището ни се включи в инициативата за набиране на средства – финансова подкрепа за лечението на Ники. Десетгодишното момче се нуждае от подкрепата и обичта на всички за да успее в борбата си с коварната болест. За целта в гимназията бе изготвена кутия. Учениците от Ученическия съвет запознаха всеки един клас с историята на Ники, като призоваваха за съпричастност и подкрепа.
Благодарим сърдечно ва всички, които подпомагат лечението на Ники!