Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Посещение на ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен

С много желание учениците от 9 и 12 клас от нашето училище в част от часовете по практика изработиха мартеници.
На 2 март младежи и девойки посетиха ОУ „Елисавета Багряна“ – гр. Сливен, където се срещнаха и подариха мартенички на ученици от 6 и 7 клас. С пожелания за здраве, веселие и просперитет, премиха срещите между учениците.
Бяхме приети много радушно и топло.
Благодарим за сърдечното отношение. Визитата бе част от програма за обмен на информация и създаване на взаимоотношения на сътрудничество между учениците.