Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Посещение на детската градина в кв. „Надежда“ – гр. Сливен

Традиционни стават посещенията ни в детската градина в кв. „Надежда“ – гр. Сливен.
Тези срещи са като празници за нашите ученици и дечицата от детската градина.
Пълната кошница с мартеници, красивите какички, които четат на децата изпълниха детските очички с радост и очакване. Във всяка една група бяхме посрещнати като скъпи гости. Децата ни поздравиха с песни за Баба Марта, Пролетта, стихчета и танци.
Децата от 3та група ни представиха стихове и песен за Васил Левски. Поздравиха ни и за Националния празник с песен за нашия трикольор.
За в бъдеще планираме тези срещи да са ежемесечни.