Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Изработване на защитни маски

Учители и служители от Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков" - гр. Сливен се включват благотворително с изработване на защитни маски за нужди на институции в града и на нуждаещи се.
Преподавателите по професионална подготовка - инж. Антоанета Колева и инж. Ташка Колева, учителката по Английски език - инж. Мануела Павлова и служителите - Радостина Маринова и инж. Михаил Михайлов изработват така необходимите за всички предпазни средства безвъзмездно.
Поздравления за благородството!