Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с въведеното извънредно положение за ограничаване на разпространението на COVID-19, се отменят всички консултации по предмети и класове с ученици, обучавани в самостоятелна форма. На сайта на училището, в меню „Информация за ученици”, са публикувани конспектите, по които те ще се явяват на изпити.
Поради динамичното развитие на заболеваемостта в страната, училището не може да предостави по обстойна информация и фиксира датите на изпитите.