Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Информация за предпазване от корона вирус инфекция

Информация ще намерите в прикачения файл

Файлове към новината

Презентация