Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

На 14 октомври 2013 година /понеделник/ от 17.15 часа ще се проведе родителска среща.
Присъствието на родителите е желателно.