Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Второ място на учениците от ПГТО-Сливен

Второ място на учениците от ПГТО "Добри Желязков" град Сливен за осъществяване на превантивни действия в "Седмица на здравето" 31 май - 7 юни 2013 г.