Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Дни на професиите под егидата на проекта "Ученически практики"

На 18, 19 и 20.10.2013г. в гр. Бургас се проведоха Дни на професиите под егидата на проекта "Ученически практики", финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд.
На проведеното изложение ПГТО "Добри Желязков" анонсира изработени от учениците проекти, текстилни аксесоари и изделия. Представените експонати са реален израз на знания и умения, овладяни от учениците в съответните специалности на училището:
" Моден дизайн",
" Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия" и
" Компютърно проектиране и десениране на плетени площни изделия".
Изложените дизайнерски проекти и модели, десени на тъкани и плетива, чорапи, платове са в пряка връзка и с подготовката на учениците от ПГТО по проекта " Ученически практики".