Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Във връзка с честването на 120 годишнината на списание „Природа”, Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков” – гр. Сливен открива в седмица от 11 – 15 ноември – фото изложба, чието мото е „Природа и устойчиво разавитие”. Проявите обхващат извънкласни и класни дейности, в които доминират връзката човек – природа.