Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Тържествено връчене на удостоверенията за завършено професионално обучение

На 08.06.2012 год. бяха връчени тържествено удостоверенията за завършено професионално обучение по професия "Фризьорство", специалност "Фризьор" на учениците от Професионална гимназия по текстил и облекло "Добри Желязков"