Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Учебна визита

На 12.11.2013 г. представители на 7 европейски държави (Великобритания, Турция, Португалия, Швеция, Словакия, Холандия и Испания) заедно с г-жа Весела Паскалева – старши експерт професионално образование в РИО- Сливен и г-жа Веселина Бонева – старши експерт чуждоезиково обучение в РИО-Сливен посетиха производствена практика на ученици от ПГТО в реална работна среда във фирма „Е. Миролио - ЕАД”.
Работата на учениците напълно съответства на темата на учебната визита – „Успешни практики в професионалното образование и обучение и подготовка на младите хора за пазара на труда”.
По време на тази среща г-н Атанас Ангелов сподели удоволетвореността си от съвмесната работата с гимназията ни, както и възможността за обучение с най-новите техники и технологии и реализация на учениците във фирмата.