Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Резултати от търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на Зала и хранилище

Във връзка с новина http://pgto-sliven.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/?id=41

Файлове към новината

zapoved-rez-targ016.pdf