Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Международен ден за борба с ХИВ/СПИН

Днес, в 21 век, в условията на разрастваща се пандемия от ХИВ/СПИН и половопредавани инфекции никой от нас няма право да робува на "догми" и "табута".

В една от инициативите, относно отбелязването на 1 Декември - Международен ден за борба с ХИВ/СПИН, учениците от ПГТО "Добри Желязков" - Сливен, изразиха отношението си към проблема.

Превенцията е основно средство в борбата срещу нелечимата болест!