Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ученически конкурс за рисунка по повод участието на Стария бряст в конкурс "Европейско дърво на годината 2014"

Община Сливен организира общински ученически конкурс за рисунка по повод участието на Стария бряст в конкурс "Европейско дърво на годината 2014".
Ученичката от ПГТО "Добри Желязков" Марияна Петева Петкова от 9а клас взе участие в конкурса.
Световното дърво е общочовешки символ - символ на човешкия род, духовен мост между поколенията.
Старият бряст в моя роден град Сливен обединява легендарно с настояще, той олицетворява онази невидима сила, която доближава хората до божествената сила на природата.