Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”
Център за кариерно ориентиране (ЦКО) гр. Сливен
Форум „Работа с ума – работа с ръцете” – 12.02.2014 година
В заседателната зала на РИО – гр. Сливен сес състоя представителна изява на ЦКО с ученици от ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен.
На форума присъстваха представители от различни институции, както и ученици седми и осми клас от училища.
По нестандартен начин бе представено училището, както и професионалното текстилно обучение.