Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ученическо творчество

С пролетно настроение и в очакване на Баба Марта, поздравяваме всички с настъпването на месец Март.

Да сме живи, здрави, бели и червени, румени - засмени!