Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Свободни работни места за учебната 2012/2013 година

Свободни работни места за учебната 2012 / 2013 година

Учител по математика, информатика и информационни технологии.