Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Еднодневна екскурзия по стъпките на тракийските разкопки на Кабиле

Учениците от клуб "Млад екскурзовод" с ръководител Валентина Димитрова, взеха участие в еднодневна екскурзия по стъпките на тракийските разкопки на Кабиле в близост до гр. Ямбол.

Те се запознаха с историята на античния град и Търговски център "Безистена" - действал от времето на Османското владичество, най - големият закрит пазар за това време на териториите на южните български земи.