Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ученическо творчество

В навечерието на 1 Март, участниците от клуб "Бродерия", с ръководител Живко Парушев изготвиха табло с изработени мартеници и картички.