Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Национално честване на 180 години българска индустрия

Уважаеми дами и господа,
От името на областния управител на област Сливен г-н Корнелий Желязков приложено Ви изпращам регламента на „Национален конкурс за статии в Уикипедия за Добри Желязков и текстилната индустрия в България и област Сливен“, насочен към ученици от 8 до 12 клас. Както знаете, конкурсът е част от дейностите в рамките на Национално честване на 180 г. българска индустрия.
Най-учтиво Ви моля да публикувате регламента на сайтовете на Вашата институция/организация, като по този начин съдействате за неговото популяризиране.
Използвам случая да Ви изпратя и протокола от учредителното заседание на Инициативния комитет.

Антония Сивева
Главен експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост"
Областна администрация Сливен

Файлове към новината

Протокол от учередителното заседание
Регламент на конкурса