Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

“Пеперудите разперили криле, вместо звук – събрали цветове”

Іво място в конкурс за рисунка “Пеперудите разперили криле, вместо звук – събрали цветове”
В конкурса за рисунка и пано обявен по повод седмицата на гората 2014 година между 450 детски творби, ученичката Нургюл Салимова от 9 б клас на ПГТО „Д. Желязков” зае Іво място.
В оценката и класирането на творбите са участвали художник и специалисти от паркова администрация „Сините камъни”.
Отличените участници ще бъдат наградени на специално тържество в навечерието на 24 май.
Ръководството на гимназията поздравява Нургюл Салимова от 9 б клас за достойното представяне на конкурса.