Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Свободни лекторски часове за учебната 2012/2013 година

Свободни лекторски часове за учебната 2012 / 2013 година

История и цивилизация – 216 часа
Физическо възпитание и спорт 340 часа
Физика и астрономия – 108 часа
Химия и опазване на околната среда – 108 часа
География и икономика – 139 часа
Биология и здравно образование – 108 часа
Английски език – 453 часа