Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Крайна представителна изява клуб "Млад екскурзовод"

На 25 Юни се проведе крайната представителна изява на клуб "Млад екскурзовод".
Ръководителя на клуба г - жа Валентина Димитрова бе подготвила на участниците викторина с разнообразни въпроси и много награди.
Всички ученици споделиха огромно удовлетворение от участието си по проекта и желание през следващата учебна година отново да се включат.