Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Съобщение

Уважаеми родители,
На 15 октомври 2014 година от 17.00 часа в ПГТО „Добри Желязков” в- гр. Сливен ще се проведе родителска среща.
Ще имате възможност да се срещнете с всички учители, които преподават на Вашите деца, да се запознаете с възможностите с извънкласни и извънучилищни дейности, които предлага училището и с училищна документация.
Заповядайте!