Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Държавни квалификационни изпити - сесия септември 2011/2012 година

Държавни квалификационни изпити - сесия септември 2011/2012 година

Теория – 12.09.2012 г. от 8.00 часа
Практика – 17, 18 и 19.09.2012 година от 8.00 часа