Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмица на мобилността и Ден без автомобили

В ПГТО "Добри Желязков" отбелязохме инициативата "Седмица на мобилността и Ден без автомобили" като ученици от 10б клас изработиха тематично табло с фотоси и рисунки на деца.
Апелираме към всички да бъдем внимателни на пътя, да се движим по - здравословно и екологично!