Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Ден на народните будители

Един народ – Българският!
Народ, който единствен в света има празник на просвещението, наречен „Ден на народните будители”!
В ПГТО „Д. Желязков” – Сливен се провежда тематична седмица „Будителите през вековете и днес”.
По идея на ученически съвет при ПГТО „Д. Желязков” – Сливен, всеки клас изработи табла и портрети на емблематични за страната ни личности.
Обособен бе кът с тематична изложба, с която учениците казват, че „Народните будители са мост между минало, настояще и бъдеще”