Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Седмица на толерантността

12 – 20 ноември
„Седмица на толерантността в ПГТО „Добри Желязков” - Сливен
Седмицата бе белязана с редица ученически инициативи.
Под кампания „Не на агресията” в училището бе изработено „Дърво на толерантността” и „Гирлянд на приятелството”
На 12 ноември 2014 година – представител от ДПС – Дончо Дончев проведе беседа с учениците в залата с цел превенция, асоциално поведение.
На 19 ноември 2014 година учениците се срещнаха с представители от Местната комисия за трафик на хора. Секретарят на комисията г-н Друмев и прокурор Нина Янева дискутираха проблема с трафика и експлоатацията на хора.
Седмицата завърши с ученическа програма в която младите хора споделиха възгледите, относно толерантността под формата на послание, презентации, песни, танци.
Разпространяваха се материали изготвени от учениците в ПГТО „Д. Желязков” – Сливен, стикери, брошури и материали любезно предоставени от привантивно информационен център за борба с психоактивните вещества в гр. Сливен.