Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Посещение на Исторически музей

Посещение на Исторически музей – гр. Сливен – на ученици от клубове по проект „Успех”.
Древност – минало – настояще – бъдеще. 180 години текстилна индустрия в България.