Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН

35 милиона човека по света живеят с вируса на ХИВ.
2 милиона стават жертви на СПИН всяка година.
Отбелязването на 1 декември – Международен ден за борба срещу ХИВ/СПИН в ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен премина под надслов „Животът е безценен, не го пропилявай”.
За Антиспин кампанията учениците от ученическия съвет изработиха картички – уникати, като всяка картичка съдържаше послание и прикрипен презерватив.
Доброволците от БМЧК при ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен разпространиха материалите в училище и сред гражданите на гр. Сливен.
С желание младите доброволци, реализирахаа информативната кампания с цел превенция по главната улица на гр. Сливен