Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Клуб „Умение за живот” – проект „Успех”

Генериране на оригинални и новаторски идеи – тематичен кът – клуб „Умение за живот” – проект „Успех” при ПГТО „Добри Желязков” - гр. Сливен
„Годината, която се задава – с шепи радост да раздава! Да бъде Весела, щастлива и за Вас да е честита”