Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Откриване на учебната година

Скъпи ученици, ръководството и учителите на ПГТО „Добри Желязков” – гр. Сливен Ви уведомяват, че Новата учебна година 2012/2013 година ще бъде открита на 17.09.2012 година от 8.30 часа в двора на гимназията.

Присъствието и празничното настроение са задължителни!!!