Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Почетна грамота за многогодишно успешно участие

На 20 декември 2014 година проф. д-р Ева Соколова, председател на Национален граждански форум „Българка“ удостои с почетна грамота за многогодишно успешно участие в национални детски конкурси за рисунки преподавателя в ПГТО „Добри Желязков“ – гр. Сливен по рисуване г-н Валентин Петров.
Ръководството на гимназията поднася колегиалните си поздравления на г-н Петров за престижното отличие и пожелава още много творчески успехи!