Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Трето място в V Национален конкурс за компютърна рисунка, колаж, фотография и 3D Views "Виртуална пролет"

Трето място в V Национален конкурс за компютърна рисунка, колаж, фотография и 3D Views "Виртуална пролет" на тема "Моето родно място - минало и настояще".
Йоско Христов Йосков от 12а клас спечели трето място в обявения конкурс от ГПАЕ "Гео Милев" - гр. Бургас.
Ученикът участва с колаж "Моето родно място - Сливен", изработен на графична програма Adobe Photoshop CS5.
Ръководството на гимназията поздравява ученикът Йоско Йосков и ръководителя му Валентин Петров за достойното представяне.