Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Пролетно почистване на Природен парк „Сините камъни“

Традиционно ПГТО „Д. Желязков“ гр. Сливен се включва в инициативата за пролетно почистване на Природен парк „Сините камъни“.
Всички ученици, учители и персонал почистиха района около и на училището.
За доброволците бяха осигурени чували и ръкавици от Дирекция на природен парк „Сините камъни“.
В двора на училището бе засадено и дръвче, което бе специална награда на отличени ученици, заели призово място в ХІХ конкурс за ученическо творчество „Вълшебството на гората“ обявен от природния парк.