Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Младежки бал „Моето здраве – моя отговорност“

На 14 май 2015 година ученици от ПГТО „Добри Желязков“ – Сливен участваха в Младежки бал „Моето здраве – моя отговорност“, организиран от Общински съвет по наркотични вещества – Сливен и Превантивно-информационен център.
Училищната представителна изява, бе под формата на ТV предаване на тема „Вашите бели дробове“. Учениците бяха журналисти, оператори, ТV водещи.
Оригиналният и атрактивен проект бе реализиран с ученици от Ученическия съвет, които с голямо желание и хъс работиха по темата срещу тютюнопушенето.