Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Награда и грамота за организирана и целенасочена дейност за превенция употребата на наркотични вещества

На заседание на Областния съвет по наркотични вещества – гр. Сливен Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков“ – гр. Сливен в лицето на Педагогическия съветник Кремена Георгиева бе удостоено с признание – награда и грамота за организирана и целенасочена дейност за превенция употребата на наркотични вещества и утвърждаване на здравословен начин на живот сред учениците през 2014 година.
Отличието бе връчено от зам.кмета Иван Петров.
Благодарности за признанието!!!

Файлове към новината

Грамота