Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Профил на купувача

Обществена поръчка

Доставка и монтаж на оборудване за провеждане на практическо обучение на ученици в ПГТО "Добри Желязков"

DOC - Microsoft Word Document [91.0 KB]
DOC - Microsoft Word Document [91.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [48.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [32.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [59.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [50.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [64.0 KB]
DOC - Microsoft Word Document [38.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [34.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [33.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [31.0 KB]
DOC - Microsoft Word Document [32.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [29.5 KB]
DOC - Microsoft Word Document [66.0 KB]
DOC - Microsoft Word Document [35.0 KB]
DOC - Microsoft Word Document [36.5 KB]
PDF - Portable Document Format [187 KB]
PDF - Portable Document Format [186 KB]

Обществена поръчка

ZIP - WinZip archive [888 KB]
PDF - Portable Document Format [209 KB]
PDF - Portable Document Format [190 KB]

Вътрешни правила

Търгове

PDF - Portable Document Format [585 KB]

Обществена поръчка с публична покана

Протоколи

Заповеди

JPG - JPEG Graphic [1.61 MB]