Професионална гимназия пo текстил и облекло "Добри Желязков" - Сливен

професионална подготовка
за реализация в текстилната индустрия

Профил на купувача

Обществена поръчка

ZIP - WinZip archive [888 KB]
PDF - Portable Document Format [209 KB]
PDF - Portable Document Format [190 KB]

Вътрешни правила

Търгове

PDF - Portable Document Format [585 KB]

Обществена поръчка с публична покана

Протоколи

Заповеди

JPG - JPEG Graphic [1.61 MB]